Uitzonderlijk dat SGP motie van afkeuring SGP over levenseinde indiende.

coalitie-oneens-leeftijdsgrens-bij-zelfdoding-voltooid-levendonderdag 27 oktober 2016

SGP-leider Van der Staaij vindt dat plan kabinet “principieel een stap te ver gaat” en krijgt steun van ChristenUnie.

De SGP heeft woensdag, met steun van de ChristenUnie, een motie van afkeuring ingediend tegen de regering rond het onderwerp ‘voltooid’ leven. Het gaat de christelijke partij „principieel een stap te ver” dat het kabinet hulp bij zelfdoding van mensen die gezond zijn maar hun leven als ‘voltooid’ zien, mogelijk wil maken. Volgens SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft de overheid de plicht het leven juist te beschermen. Die mening werd gedeeld door de ChristenUnie.

Voor beide partijen is de motie van afkeuring een zeldzaam instrument. Zo’n motie is een manier om het kabinetsbeleid te veroordelen, maar hoeft niet te leiden tot ontslag van een minister, zoals wel het geval is als een motie van wantrouwen wordt aangenomen. De andere partijen in de Tweede Kamer steunen de motie van de SGP en de ChristenUnie overigens niet, waardoor de motie werd verworpen.

De andere fracties -  ook de partijen die voorstander zijn van uitbreiding van de euthanasiewet of een wet op ‘voltooid’ leven – hadden wel veel vragen voor VVD-ministers Edith Schippers (Zorg) en Ard van der Steur (Justitie). De twee bewindslieden kwamen twee weken geleden met een brief naar aanleiding van het advies van de commissie-Schnabel over hulp bij zelfdoding.

Voor het volledige artikel van Titia Ketelaar in het NRC d.d. 26 oktober 2016 klik dan HIER svp.

Foto: ANP     

« Terug