Dinsdagavond hebben we een werkbezoek gedaan bij RWS

naamlooswoensdag 25 januari 2017

RWS en de gemeente Goes werken heel nauw samen als het gaat om sociale nieuwbouw van woningen.

RWS voert belangrijke taken uit, waar we graag over bijgepraat worden.

Maarten Sas (bestuurder) en Iris de Vries (hfd Beleidszaken) hebben ons meegenomen in de laatste stand van zaken.

Een aantal van de belangrijkste zaken die aan bod zijn gekomen:

- recent is en onafhankelijk (periodiek)onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering van RWS; conclusie was dat ze goed bezig zijn. Een paar verbetertips zijn gegeven, hier wordt actie op ondernomen. Met name communicatie en verbeterde interne rapportage komen hierin naar voren.

- er wordt flink geïnvesteerd is duurzaamheid; zoals zonnepanelen, isolatie, boilers enz. De meerkosten worden niet geheel doorberekend in de huurprijs, maar een kleine verhoging wordt doorgevoerd. Uiteraard heeft de huurder een voordeel in de energielasten.

- Er is een groeiende vraag naar langer thuis blijven wonen, ook hierin wordt geïnvesteerd in mogelijkheden.

- Op sociaal gebied ondervind men steeds meer uitdagingen en wordt er steeds meer verwacht van RWS. Vooral de wijkbeheerder heeft een toenemende rol in de verschillende wijkteams.

Het was een fijn en informatief bezoek, waarin we goede gesprekken hebben gehad en er veel informatie is uitgewisseld.

Voor onze beeldvorming over de RWS en hun taken zeer goed geweest.

 

Jan Jaap Bouma, Aard Jan Verschuure, Arie Heijboer, Jurian vd Ree, Maurits Born

« Terug