Spreektekst Algemene Beschouwingen

gezin 624x270maandag 13 november 2017

Lees hier de tekst die fractievoorzitter Johnny Lukasse bij uitsprak bij de begrotingsraad op 9 november. Met onder andere aandacht voor gezin, veiligheid, economische ontwikkeling en de schuldpositie.

Geachte voorzitter,

Voor ons ligt de begroting over 2018. In een nieuwe vorm, complimenten hiervoor, dit maakt het prettig leesbaar. Het is gelukkig weer een sluitende begroting, die vertrouwen geeft in de toekomst. We rekenen ons niet rijk, want de begroting is constant in beweging, mede gezien de onzekerheid rondom het innen van de precariobelasting. 

Er is veel onrust, rumoer en verdriet in de wereld. Als we dat zien, hebben wij het nog erg goed. Toch staan ook wij voor grote uitdagingen en kent ook onze samenleving veel mensen met zorgen. 

Voorzitter,

In het afgelopen jaar is veel veranderd, vorig jaar moesten we veel bezuinigingen. Daarom complimenten voor het gevoerde beleid door dit college. Er licht nu een nieuwe begroting waar we mee in kunnen stemmen, maar hebben nog wel wat aandachtspunten. Na het vertrek van onze burgemeester hebben we nu een waarnemend Burgemeester. Onder andere geïnspireerd door een  toespraak bij uw installatie voorzitter, willen wij een tour door Goes maken aan de hand van het Goese Ganzenbord. 

Ganzenbord, we hebben het allemaal weleens gespeeld. Het is een echt gezinsspel en kent al een lange historie. Het spelen van een ouderwets potje ganzenbord zorgt voor gezelligheid en saamhorigheid. Dit hebben we nodig. We maken ons zorgen over echtscheidingsproblematiek en de gevolgen hiervan. Wij zien het als onze taak om relaties te versterken, hiervoor moet aandacht zijn. Het kapot maken van relaties verdient wat ons betreft geen podium, reclame voor vreemd gaan past daarom niet in een gezonde samenleving.

We beginnen onze tour door Goes op de Grote Markt. Een plaats van ontmoeting en gezelligheid. Alcoholmisbruik ondermijnt de veiligheid en gezelligheid, daarom willen wij onze politie uitrusten met bodycams. Dit is een effectief middel voor bewustwording.

Voorzitter, we gaan in ganzenpas de kade op naar het volgende punt. De kade was ooit het centrum van onze handel, dit is inmiddels echter meer verplaats naar de Poel. We vragen aandacht voor een gefaseerde ontwikkeling van Poel V en behoud van het Poelbos. Een andere belangrijke ontwikkeling zien wij in de Health Campus, dit kan Goes veel bieden.

Een aantal vakjes verder, bij vakje 7, komen we langs ’t Soepuus. Dit was in de 19e eeuw de gaarkeuken waar soep voor de armen werd verstrekt. Gelukkig kent Goes nu een goed armoedebeleid en een heleboel initiatieven. We ondersteun initiatieven om kwetsbaren en ouderen te helpen en hebben veel waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers. 

We gaan snel verder, naar vakje 17. Daar komen we lang het voormalige Postkantoor. We kennen het allemaal nog wel: met een spaarpot naar het Postkantoor om te sparen voor later. Helaas hebben we sparen een beetje uit het oog verloren en maken we te makkelijk schulden, daarom aandacht voor de schuldpositie!

Bij vakje 21 komen we langs het oude Stadhuis, de oude plek van het gemeentebestuur. Een goed gemeentebestuur is volgens onze fractie gebaat bij een goed functionerende rekenkamer! Daarom graag financiële middelen. 

Langs de Vestes vliegen we in V-formatie naar vakje 49 en genieten van de rust, rust is belangrijk en moet ook op andere plekken in Goes bewaard worden. We strijken neer in het Ganzenbad. Helaas staat daar nu een overdekt plantsoen, maar laten we even kijken naar de sporthal. Menig Goesenaar heeft hier zijn zwemdiploma gehaald, we zijn blij dat de faciliteiten voor sport tegenwoordig zijn uitgebreid, sporten is gezond. Wat ons betreft worden de consumpties dat ook, in het restaurant en in de verschillende sportkantines. 

Als we verdergaan komen we bij nummer 63, waar de Algemene Begraafplaats is, wij vinden het belangrijk dat deze goed onderhouden wordt en dat de tarieven betaalbaar blijven.

Bij nummer 65 had de tekenaar van dit ganzenbord een vooruitziende blik, hij tekende een rond vakje: waar nu de vijftaksturborotonde komt. Al met al mogen we trots zijn op het feit dat Goes steeds beter bereikbaar wordt. 

Vervolgens komen we via de Nieuwstraat op de Beestenmarkt, vakje 72. Uit de hele regio kwam men hier voor de handel. Hier zijn ongetwijfeld de eerste contacten gelegd voor de GR de Bevelanden. Ook toen waren er al verhitte discussies over wie nu meer of minder moest betalen. Maar al met al, goed dat er samenwerking binnen de regio is. Laten we het ook binnen de regio houden, dus geen stedenbanden en projecten in verre landen. 

Omwille van de tijd nemen we de onlangs gecreëerde doorgang bij slot Oostende en komen we op het Kerkplein, een plek die positief in ontwikkeling is. Hier mag wel wat meer groen zijn voor onze ganzen, daarom gaan we verder naar de Grote Markt, het centrale punt voor handel, in onze bruisende binnenstad, dankzij de Goese ondernemers. 

Voorzitter, ik ga afronden. Goes Ganzenstad. 

Ganzen vliegen in V-formatie, zo hebben ze 71% meer vliegbereik, dit brengt ze dus verder. Daarbij is gemeenschapszin belangrijk. Laten we ook als raad de verbinding blijven zoeken in een tijd waarin verschillen groter worden. Ganzen achterin de groep gakken om de anderen aan te moedigen, laat dit gegak constructief zijn en niet overgaan in gesnater. 

Voorzitter, 

Laten we ook zeker onze medemens niet uit het oog verliezen, als een gans ziek of gewond is verlaat hij de groep en gaan twee andere ganzen met hem mee. Het is een wijze les uit de natuur over hoe wij moeten omgaan met elkaar. Zoals het staat in Job 12: ”Maar vraag toch de dieren, en zij zullen u onderwijzen, de vogels in de lucht, en zij zullen het u bekendmaken. Wie weet van al deze dingen niet, dat de hand van de HEERE dit doet?”

Het is onze wens voor u dat de hand van God ook u helpt in uw dagelijkse werk voor Goes en wij wensen u allen Zijn zegen toe. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

« Terug