De fractie van SGP-CU roept u om uw mening met ons te delen

bezuinigingendonderdag 14 april 2016

De fractie van SGP-CU roept u om uw mening met ons te delen en kenbaar te maken.

De fractie van SGP-CU roept u om uw mening met ons te delen en kenbaar te maken.
Om financieel gezond te blijven, zal de gemeente Goes de komende periode keuzes moeten maken. Omdat de bezuinigingen ook u kunnen raken, willen we u graag goed informeren over en betrekken bij dit proces. Ook kunt u uw mening geven. Dat stellen wij als SGP/ChristenUnie fractie op prijs.

Door op de blauwe Denk mee!te klikken komt u in een vragenlijst omgeving waar u uw wensen kenbaar kunt maken.

Wat we al bezuinigden!

Goes bezuinigde vanaf 2012 al ongeveer twaalf miljoen euro. Maar echte moeilijke keuzes hoefden we niet te maken en gelukkig konden we ook blijven investeren in de vele voorzieningen. We gaan nu een stap verder. We maken dit jaar een sluitende begroting voor de jaren 2017 tot en met 2020 waarbij we eventuele toekomstige tegenvallers kunnen opvangen.

Wat gaan we doen?

Alle budgetten binnen de gemeentelijke begroting (en dat zijn er nogal wat….) worden doorlichten. Als vertrekpunt wordt uitgegaan van het minimum: voorzieningen op basisniveau. We vergelijken de Goese uitgaven met die van een aantal andere gemeenten die op Goes lijken. Waar wij meer uitgeven dan deze andere gemeenten, zou dat dus minder kunnen. Het gemeentebestuur bepaalt ondertussen opnieuw wat zij echt belangrijk vindt voor de gemeente Goes. Wat voor soort gemeente willen en kúnnen we zijn binnen de bestaande mogelijkheden? Ook dat horen wij graag wat u.

De definitieve keuzes worden gemaakt als de begroting wordt behandeld. Dat gebeurt altijd in oktober/november. Het gemeentebestuur maakt dan haar definitieve keuze.

DV 14 mei 2016; Bijeenkomst van de SGP-CU fractie op de Grote Markt.

Hier kunt u bijgepraat worden door uw eigen fractieleden. Ook hier kunt u uw mening m.b.t. de bezuinigingen kwijt. De door u aangeleverde  informatie/wensen zullen door ons verwerkt - en meegenomen worden in de begrotingsraad van 10 november 2016.

DV 17 mei 2016; Startbijeenkomst georganiseerd door de Gemeente Goes.

De gemeente Goes organiseert een startbijeenkomst op dinsdagavond 17 mei vanaf 19.30 uur in het stadskantoor. Tijdens deze avond gaan we verder met de resultaten van de peiling op de website van de Gemeente Goes en krijgt u uitleg over de stappen die we zetten in dit bezuinigingstraject. U bent van harte welkom! Vooraf aanmelden bij Erna Lamers of Miranda van Sabben: secretariaatconcern@goes.nl, tel 0113- 249 975.

DV 28 mei 2016; SGP actie tijdens ontmoetingsdag.

Eind mei is de SGP aanwezig met een kraam op de ontmoetingsdag van de Gereformeerde Gemeente. Ook daar kunt u uw vragen stellen en wensen m.b.t. de bezuinigingen kenbaar maken.  Wij hopen op veel bezoekers en nieuwe leden!

« Terug