De Zondagrust.

Kerk1woensdag 27 april 2016

De zondag staat weer onder druk. Deze keer gaat het om de Zondagswet. In het kort komt het er op neer dat deze wet regelt dat er op zondag openbare rust is.

En dat in de omgeving van kerken waar erediensten worden gehouden geen onnodige herrie wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door verkeer, door optochten of door evenementen. Dat geldt in ieder geval tot 13.00 uur. Na die tijd kan een burgemeester ontheffingen verlenen. Maar de gemeenteraad kan het verbod juist ook uitbreiden tot na de middag of andere regels stellen. Deze wet  is hier te vinden: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002120/1994-04-01.

Nu is er een initiatief van D66 om de Zondagswet in te trekken. Minister Plasterk wil hierin meegaan, maar heeft eerst een internetconsultatie uitgezet, die loopt tot 1 juni. Dat betekent dat kerken en organisaties kunnen reageren, maar ook elke individuele burger.

Het is belangrijk dat christenen zich als actieve burgers opstellen in de samenleving. De RMU roept daarom haar leden op om deze internetconsultatie te benutten. Dat kan op allerlei manieren. U kunt zelf gaan reageren, liefst met een eigen tekst (omdat anders  alle reacties op één noemer worden gesteld). Maar u kunt ook actief de lokale afdeling van uw politieke partij of uw kerkelijke gemeente benaderen en vragen op welke wijze men op deze internetconsultatie wil reageren. Of misschien kent u nog andere personen die u op de internetconsultatie kunt wijzen.

De internetconsultatie is te vinden onder deze link: https://www.internetconsultatie.nl/intrekkingzondagswet/reacties.

Als u deze aanklikt, dan ziet u rechts bovenaan het woord Acties. Daaronder staat als eerste: Reageren op consultatie. Als u dat aanklikt, dan kunt u uw reactie verwoorden. Ik adviseer u om op een waardige wijze uw reactie te schrijven, met heldere en krachtige argumenten. Kernwoorden daarbij zijn: zondagsrust, kwaliteit van de omgeving, maatschappelijke verantwoordelijkheid, mogelijke uitbreiding opening winkels op zondagmorgen. Voor principiële en praktische argumenten, zie http://www.rmu.nu/dossiers/zondagsarbeid.

« Terug