Infrabedrijf levert sociale tegenprestatie bij klus Zeeuwse overheid

Tegenprestatiezaterdag 14 mei 2016

Ondernemingen in de grond-, weg- en waterbouw die een opdracht krijgen van een Zeeuwse overheidsinstantie moeten voortaan een tegen­prestatie leveren.

Die bestaat uit het betaald bij de opdracht betrekken van een werkzoekende die moeite heeft met het vinden van een baan.

De provincie Zeeland, de dertien Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen en Bouwend Neder­land hebben hiertoe donderdag in Goes een convenant onder­tekend.

Bron: Ref Dagblad.

Op het bordes van het voormalige stadhuis in Goes toonden v.l.n.r. J. Schuijs, A. van der Reest, gedeputeerde H. van der Maas, R. van der Zwaag en M. van Sabben (Bouwend Nederland) donderdag het convenant. beeld Van Scheyen  Fotografie

« Terug