SGP-ChristenUnie fractie in gesprek op de Markt!

Marktdagmaandag 23 mei 2016

Marktactie SGP-CU over bezuinigingen.
Zaterdag 14 mei jl. was de SGP-ChristenUnie fractie in actie op de markt in Goes. Hier zijn veel gesprekken gevoerd met inwoners van Goes en de vraag gesteld: “waar wilt dat de Gemeente Goes nog wel zijn geld aan uit moet geven?”. Elke inwoner kreeg 5 fiches (geld) om te verdelen over 10 verschillende thema’s (onderwerpen).

Thema 1: Groen onderhoud; Thema 2: Binnenstad; Thema 3: Openbare orde en Veiligheid; Thema 4: Sportvoorzieningen; Thema 5: Vluchtelingen; Thema 6 Minimabeleid; Thema 7: WMO; Thema 8: Culturele voorzieningen; Thema 9: infrastructuur en Thema 10: Financiële positie gemeente Goes verbeteren.

Elk thema hebben wij van een korte toelichting voorzien en waar nodig in het gesprek verder uitgelegd. Aan thema 7 (WMO) wil men het meeste geld uitgeven en aan thema 4 (sport voorzieningen) het minst.

Verdere wil men vooral nog dat er geld besteed wordt aan thema 6 (minimabeleid), thema 3 (openbare orde en veiligheid), thema 1 (groen onderhoud), daarnaast nog geld naar thema 9 (infrastructuur) en thema 5 (vluchtelingen).

Naast dat er minder geld gaat naar thema 4 (sportvoorzieningen), gaat er ook minder geld naar thema 8 (culturele voorzieningen) en thema 2 (binnenstad).

Wat interessant is om te zien, is dat de uitkomst op meerdere terreinen aansluit bij de uitkomst van de enquête zoals die door de gemeente Goes is uitgezet.

Voor de SGP-ChristenUnie fractie is de uitkomst input voor de discussie in de raad over bezuinigingen in 2017. Daarnaast was het mooi om met u als inwoners van Goes in gesprek te zijn over deze thema’s, maar ook over veel andere zaken.


Namens de SGP-ChristenUnie fractie

Johnny Lukasse

 

Meer informatie:

Johnny Lukasse, fractievoorzitter SGP-ChristenUnie Goes, 06 1004 1991, jlukasse@kliksafe.nl

« Terug