Klachten

Heeft u klachten, laat het weten!

In de gemeente Goes wordt veel georganiseerd en vaak is dat prima geregeld. Er kunnen zich toch situaties voordoen waarin u overmatige overlast of hinder ervaart van bijvoorbeeld werkzaamheden, een evenement of een klantonvriendelijke behandeling. Dan is het goed om dat te laten weten aan het gemeentebestuur. Pas wanneer u hen vertelt wat er mis is gegaan, kan er actie worden ondernomen. De SGP-ChristenUnie fractie in de gemeente Goes wil u uitnodigen om overlast hinder of andere zaken vooral te melden bij Burgemeester en Wethouders. Wanneer u onze fractie ook informeert, dan kunnen wij uw klacht nauwkeurig volgen. Bij klachten is het goed in het oog te houden dat er verschil is tussen ‘gelijk hebben’ en ‘gelijk krijgen’. Voor het schrijven van een goede brief geven wij u nog de volgende tips:

Voor dat u een klacht gaat schrijven:

Is mijn klacht reëel en wordt het misschien ook door anderen zo ervaren?
Wil ik tijd en energie steken in het verbeteren van een situatie door een klacht in te dienen?
Wat is de kern van mijn klacht precies?
Betreft het een klacht of spreken de activiteiten u persoonlijk minder aan?

Als u besluit een brief te sturen:

Schijf kort en bondig, lange brieven kunnen onnodig irritatie opwekken. Streef naar één, maximaal twee A4-tjes met tekst.
Houd uw klacht zakelijk en uw brief dus ook.
Gebruik geen grove taal, wees correct naar mensen toe.
Bewaar altijd een kopie voor u zelf.

Inhoud:
Adresseren aan de Burgemeester & Wethouders (B&W) van de gemeente Goes, adres zie www.goes.nl Vermeld uw eigen contactgegevens.
Start met een korte inleiding, daarna de kern van uw zaak, sluit af met de verwachting of aansporing die u heeft.
Wanneer u een mogelijke oplossing ziet, geef die dan beknopt aan.
Voeg indien nodig bijlagen bij en verwijs daarnaar in uw brief.

Wanneer u uw klacht ook aan onze fractie stuurt (bij voorkeur via sgp-cu@zeelandnet.nl), dan volgen wij de afhandeling door het college. Heeft u vragen of behoefte aan tips neem dan ook contact met ons op. Ook voor ideeën of ontwikkelingen staan wij altijd open. Samen werken aan een nog beter Goes, daar gaan wij voor!