Commissielid: Jos Lukasse

Jos Lukasse is 30 jaar oud en commissielid van de SGP-ChristenUnie fractie.

Over Jos:

Ik ben geboren in 1981 in Goes. Ik ben getrouwd, heb 2 zoons en 1 dochter en woon inmiddels (met uitzondering van 5 jaar studie) 30 jaar in Goes. Kerkelijk ben ik lid van de Gereformeerde Gemeente. Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest als consultant, grotendeels op projecten tussen bedrijfsleven en overheid, werk ik sinds 2010 als beleidsmedewerker economische zaken/bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente Barendrecht. Ik ben politiek actief sinds 2004. Eerst binnen de SGP-jongeren, als lid en later als voorzitter van de commissie sociaal-economische-zaken en sinds 2007 in de fractie van de SGP-ChristenUnie in Goes. 

Over zijn functie binnen de fractie:

Commissielid met de portefeuilles economische zaken, sociale zaken en financiën en penningmeester van de fractie. 
In de eerste portefeuille wordt vooral nagedacht over de economische ontwikkeling van de gemeente Goes, zoals bedrijventerreinen en het vestigingsklimaat voor ondernemers.
De tweede portefeuille gaat vooral over de zorg voor de medemens die door omstandigheden (tijdelijk) geen werk kan verrichten en daarom (financiële) ondersteuning nodig heeft.
In de derde portefeuille wordt alles besproken wat met de financiën van de gemeente te maken heeft.

Wat probeert Jos bij te dragen?

Ik heb een positief-kritische instelling en ervaring in zowel het bedrijfsleven als overheidssector. Vanuit mijn christelijke levensinstelling zet ik me in voor het welzijn van alle burgers en ondernemers van Goes.


Personalia:

Korenbloemstraat 22
4462 ZJ Goes

06-27094320