André van der Reest

Ik heb een actief verleden binnen de Goese gemeentepolitiek als raadslid voor de SGP/CU. Dit betrof de periode 2002-2010. Ook heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan binnen het bestuur van de Goese SGP-kiesvereniging.

Na een aantal jaren afstand genomen te hebben van de politiek, om meer aandacht te kunnen geven aan mijn gezin en werk, mag ik nu wethouder zijn namens de SGP/CU en hoop ik een positieve en constructieve bijdrage te leveren aan het besturen van de gemeente Goes. Daarbij mag ik wethouder zijn voor alle Goesenaren.

Ik wil mijn Christelijke levensovertuiging de leidraad laten zijn voor mijn bestuurlijk handelen vanuit een respectvolle houding jegens een ieder.

Ik ben 51 jaar en gehuwd met Corina. Samen hebben we 6 kinderen en 6 kleinkinderen. We zijn kerkelijk lid van de Gereformeerde Gemeente te Goes.

Qua beroep heb ik 32 jaar ervaring opgedaan in het werken voor de gemeentelijke overheid, waarvan 22 jaar als ambtenaar en gedurende circa de laatste 10 jaar als zelfstandig ondernemer in leidinggevende functies.

Na inmiddels 26 jaar in de gemeente Goes gewoond te hebben, vind ik het een heel bijzondere ervaring om nu dagelijks bestuurder te mogen worden van deze mooie en veelzijdige gemeente. 

Portefeulles:

-     Sociale Zaken

-     WMO

-     Participatiewet

-     Welzijn

-     P& O

-     Gezondheidszorg